NLP - Flash card hướng đẫn thực hành nlp
Bạn đang xem: The Opus - Bản Giao Hưởng
Nhiều Tác Giả

Tuyển tập những DVD, những Audio của những chuyên gia hàng đầu Việt Nam cũng như trên Thế giới trong các lĩnh vực như Kỹ năng mềm, Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng, phát triển bản thân, nuôi dạy con...

Các diễn giả, chuyên gia hàng đầu thế giới như Bob Proctor, Jim John, Brian Tracy, Anthony Robbins, Mr. Vas... sẽ xuất hiện trong các DVD chia sẻ về phát triển bản thân, các bộ phim tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ như Luật hấp dẫn, Bí mật siêu hình, La bàn định hướng cuộc đời...

NLP - Flash card hướng đẫn thực hành nlp
Khai Sáng Con Đường Sự Nghiệp
Author
Hoàng Việt Nhật
38879 13
1,800,000đ
14 Quy Luật Thành Công
Author
Hoàng Việt Nhật
1420 0
Kiến Tạo Cuộc Sống Thành Công Với NLP
Author
Hoàng Việt Nhật
11030 15
1,445,000đ
Những Mô Thức Đột Phá Thành Công - Hạnh Phúc
Author
Hoàng Việt Nhật
48318 22
1,600,000đ
Khai Sáng Con Đường Sự Nghiệp
Author
Hoàng Việt Nhật
38879 13
1,800,000đ